مقاله آماده متالورژی: رفتار دما بالاي آلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELI با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسي رفتار دما بالايآلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELIبا استفاده از رسم نقشه فرآيندچکيدهدر اين تحق... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: رفتار دما بالاي آلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELI با فرمت Word , pdf بخوانید :

بررسي رفتار دما بالايآلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELIبا استفاده از رسم نقشه فرآيند

چکيده

در اين تحقيق به بررسي رفتار دماي بالايآلياژ تيتانيم Ti-6Al-4VELIبا ساختار هم محور پرداخته شده است. بديـن منظور آزمايش کشش داغ در محدوده دمايي1050-800 درجه سانتيگراد و سرعت کرنش هايS-11-4-10*17/4انجام شده است. با استفادهاز تنش سيلان به صورت تابعي از دما و سرعت کرنش، نقشه فرآيند اين آلياژ رسم گرديد.اين نقشه شامل يک ناحيه سوپر پلاستيسيته در منطقه β - α   مي باشد. حداکثر بازده اتلاف انرژي در دمايينزديک به 900 درجه سانتي گراد و سرعت کرنش اوليه S-14-10*17/4رخ مي دهد.با تحليل كينتيكي كه با استفاده از دو مدل  Ashbyو Schock  انجام شد، مي توان نتيجه گيري نمودکه تغيير شكل گرم اين آلياژ در اين محدوده دمايي و سرعت كرنش، تنها از يك مكانيزم تبعيتنمي نمايد و در سرعت کرنش هاي پايين تغيير شكل گرم بيشتر تحت تأثير مکانيزم نفوذ ودر سرعت کرنش هاي بالاتر تأثير تنش بيشتر نمايان مي شود. به عبارت ديگر به هنگام تغيير شكل گرم آلياژ Ti-6Al-4V، مکانيزم هاي سيلان حرارتي- تنشي فعال مي باشد.

کلمات کليدي: تيتـانيم، نقشه فرآيند، تغييـر شکل داغ، انرژي اکتيواسيـون

کدمقاله:408

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 235 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:27