مقاله آماده متالورژی: اثر ضخامت بين لايه اي بر وابستگي چقرمگي به ضخامت آلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسي اثر ضخامت بين لايه اي بر وابستگي چقرمگي به ضخامت آلياژ Ti-6Al-4V چکيدهکاربرد زياد آلياژ ت... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: اثر ضخامت بين لايه اي بر وابستگي چقرمگي به ضخامت آلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word بخوانید :

بررسي اثر ضخامت بين لايه اي بر وابستگي چقرمگي به ضخامت آلياژ Ti-6Al-4V

چکيده

کاربرد زياد آلياژ تيتانيم 6Al-4V در زمينه ها مختلف هوا فضا و پزشکي منجر به افزايش اهميت ويژه اينآلياژ شده است. بدين منظور تحقيقات گسترده اي در زمينه استحکام شکست و چقرمگي  ورقه هاي نازک اين آلياژ  انجام گرفته شده است. در اين تحقيق اثر ضخامتبين لايه اي  بر وابستگي چقرمگي به ضخامتآلياژ ي Ti-6Al-4V در محدوده کمتر از يک ميليمتر مربوط به سه ساختار لايه اي مختلفکه با استفاده از دماهاي پيرسازي متفاوت ايجاد گرديد، مورد بررسي قرار گرفته است.مطابقبا نتايج، مشاهده شد که تغييرات ضخامت بين لايه اي موجب تغييرات زيادي در شيبتغييرات چقرمگي با ضخامت يا به عبارت ديگر کار مربوط به پلاستيسيته نفوذي نمي گرددبلکه موجب بالا رفتن  منحني تغييرات چقرمگيبا ضخامت مي شود. به عبارت ديگر تغييرات ضخامت بين لايه اي  موجب تغييرات در کار ضروري شکست مي شود. همچنينبا استفاده از مشاهدات شکست نگاري ميکروسکوپي روبشي SEM ، آناليزتصويري و تصاوير متالوگرافي مقاطع شکست  وميکرو مکانيزم  شکست  مورد بررسي قرار گرفته است و مدلي براي شکستاين ساختار ارائه شده است.

کلمات کليدي: آلياژ تيتانيم6Al-4V، ساختار لايه اي، چقرمگي شکست، ضخامت، مدلشکست. 

کدمقاله:481

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 116 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:26