مقاله آماده متالورژی: رفتار سيلان ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4V با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : مطالعهرفتار سيلان ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4Vبا ساختار دانه اي درشتچکيدهسيلان پلاستيک و لغز... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: رفتار سيلان ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4V با فرمت Word , pdf بخوانید :

مطالعهرفتار سيلان ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4Vبا ساختار دانه اي درشت

چکيده

سيلان پلاستيک و لغزش پلي کريستالهاشديداً تحت تاثير محدوديت هاي هندسي اعمالي از سوي دانه هاي مجاور و سازگاري مختلفکرنش در دانه هاي مجاور است . در اين پژوهش با حذف محدو ديت هاي هندسي اعمالي برروي دانه هاي پلي کريستال، رفتار سيلان پلاستيک ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4V ELI (ELI،آلياژحاوي حد اقل عناصر بين نشيني )مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي کششي باشياردو طرفه، DENT،با ضخامت هاي 25/0، 5/0 ،75/0و 1ميليمتر طي فرايند حرارتي محلول سازي در دماي C˚1050 در زمانهاي 15، 45، 90، 150 دقيقه وسريع سرد کردن نمونه ها  در آب، ساختارمارتنزيتي سوزني با اندازه دانه β (μ40 تا 97/0ميليمتر )در مقطع نازک نمونه(25/0 تا1 ميلي متر)، شرايطي فراهم گرديد که سطح مقطع نمونه از دانه مستقل شبيه نککريستال و يا چند دانه شبيه چند کريستال برخوردار شود. با توجه به حضور محدوديتهاي لغزش ساختمانhcp (ساختارمارتنزيتي سوزني) سيلان غير هموژن بصورت لغزش در مرز دانه ها رخ مي دهد .تحت اينشرايط استحکام و چقرمگي ورق با افزايش ضخامت کاهش مي يابد،در حاليکه در ساختارهاي ظريف همين آلياژ استحکام و چقرمگي ورق با افزايش ضخامت درمحدوده يک ميلي متر افزايش نشان مي دهد .

واژه هاي کليدي: آلياژ تيتانيم 6Al-4V  ، سيلان ورق نازک ، تک کريستال.

کدمقاله:483

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 131 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:26