مقاله آماده متالورژی: ريخته گري ايمپلانتهاي Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : ريخته گري ايمپلانتهاي Ti-6Al-4V وبهبودريزساختار و سختي با استفاده از عمليات حرارتيچکيدهدراين ... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: ريخته گري ايمپلانتهاي Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf بخوانید :

ريخته گري ايمپلانتهاي Ti-6Al-4V وبهبودريزساختار و سختي با استفاده از عمليات حرارتي

چکيده

دراين تحقيق ، قطعات Ti-6Al-4V ابتدا دركورة القايي تحت خلاء و حفاظت گاز آرگون و داخل بوتةگرافيتي ذوب شده و سپس به درون دونوع قالب مختلف سراميكي زيركني و گرافيتي ريختهگري شدند. قطعات ريخته شده ، از نظر كيفيت سطحي بررسي شده و آناليز XRD (به روش پودري)روي آنها انجام شد . همچنين ، تحليل ريزساختاري توسط ميكروسكوپ نوري و سختي سنجيراكول جهت تعيين ميزان سختي نمونه ها مورد استفاده قرار گرفتند . سپس نمونه ها جهتبهبود ميزان سختي و مقاومت به سايش ، عمليات حرارتي شدند . عمليات حرارتي ، شاملآنيل نمونه ها در دماهاي 900 و 1060 درجة سانتيگراد و سپس سرد كردن در مجاورت هواو آب بود . پس از عمليات حرارتي مجدداً نمونه - ها تحت بررسيهاي ريزساختاري و سختيسنجي قرار گرفتند . نمونه اي كه در قالب گرافيتي ريخته گري  شد ، داراي كيفيت سطحي مناسب بوده و عمليات حرارتيدر دماي c°1060 و كوئنچ در آب منجربه بيشترين ميزان سختي  گرديد .

کلمات كليدي : ايمپلانت، كاربرد Ti-6Al-4V، ريخته گري ، VIM ( كورة القايي تحت خلاء) و عمليات حرارتي .

کدمقاله:484

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

...
نویسنده : metalor بازدید : 463 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:26