مقاله آماده متالورژی: گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf | بلاگ

مقاله آماده متالورژی: گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب • رویکردیجدید برای گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V

  چکيده

  درپژو هش حاضر تاثیر کار سرد و آنیل بعدی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ساختارمارتنزیتی آلیاژ Ti-6Al-4Vبررسی شده است.  نمونه های اولیه قبل ازعملیات حرارتی مناسب به منظور دستیابی به ساختار مارتنزیتی، تحت کار سرد قرارگرفتند.  نمونه های مارتنزیتی نیز تا کرنشیکسان تحت  کار سرد قرار گرفته و سپس دربازه دمایی 900-1020˚Cآنیل شدند.  به منظور بررسی تاثیر محیط سردشدن بر ریز ساختار و خواص مکانیکی، نمونه ها در هوا و کوره سرد شدند.  مطالعات ریز ساختاری نشان داد که آنیل ساختارمارتنزیتی در دمای 900˚Cمنجر به تشکیل فاز آلفا با مورفولوژی گلبولار می شود.  همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی ریز ساختارهایمختلف حاصل از آنیل، از آزمایش پانچ برشی استفاده شد.  نتایج نشان می دهند که با آنیل ساختارمارتنزیتی کار سرد شده در دمای 900˚Cمی توان به بهترین استحکام و داکتیلیتی دست یافت. 

  کلمات کلیدی: آلیاژ Ti-6Al-4V- کار سرد ساختار مارتنزیتی- استحکام و داکتیلیتی

  کدمقاله:487

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  ...
  نویسنده : metalor بازدید : 145 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1391 ساعت: 8:27